Eindvoorraad handelsgoederen

Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode