Eigendomscriterium

Criterium toegepast bij het vaststellen van investeringscijfers. Alleen materiële vaste activa die verkregen zijn door koop, huurkoop, financial lease of door vervaardiging in eigen bedrijf worden daarbij in aanmerking genomen. Materiële vaste activa die ter beschikking komen op basis van operational lease en huur blijven buiten beschouwing.
Vanaf 2000 zijn de investeringscijfers gebaseerd op het eigendomscriterium, dus exclusief operational lease en huur.