Eerstejaarsstudent

Een persoon die voor het eerst staat ingeschreven binnen het hoger onderwijs (ho), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).
Een persoon die de overstap maakt van het hbo naar het wo (of omgekeerd van het wo naar het hbo) is twee maal eerstejaarsstudent: één maal in het hoger beroepsonderwijs en één maal in het wetenschappelijk onderwijs. Deze persoon is echter maar één maal eerstejaarsstudent hoger onderwijs, namelijk in het studiejaar waarin hij voor het eerst ingeschreven staat voor een studie in het hoger onderwijs.