Eenheidswaarde

Totale waarde van een object gedeeld door de hoeveelheid ervan.
Eenheidswaarden of unit values zijn gemiddelden.
Op het gebied van internationale handel is de unit value de totale invoer- of uitvoerwaarde van een goed gedeeld door de hoeveelheid van de invoer respectievelijk uitvoer.

In prijsindexcijfertheorie is de unit value een methode ter herleiding van een prijs. De unit value is de totale waarde van een product of productengroep in een bepaalde periode gedeeld door de hoeveelheid van dat product of die productengroep in de betreffende periode. Dit product kan een goed of een dienst zijn. Op het gebied van diensten is de unit value de totale waarde van opbrengsten van een dienst of dienstengroep gedeeld door het aantal eenheden van de betreffende dienst of dienstengroep.