Economische groei

De volumegroei van het bruto binnenlands product (meestal tegen marktprijzen).