Economisch-geografisch gebied

Gebied bestaande uit één of meer gemeenten die in economisch-geografisch opzicht een eenheid vormen.
De indeling dateert uit 1920, waarbij destijds is uitgegaan van landschappelijke differentiatie uit economisch- en fysisch-geografisch oogpunt. De huidige indeling in 129 gebieden is vooral gebaseerd op de in het verleden geldende economische structuur en het eigen karakter van gebieden. Vanaf 2010 is deze indeling niet meer in gebruik.