Echtscheidingsprocedure

Verzoekschriftprocedure voor de Nederlandse rechter waarin hij een beslissing neemt inzake een verzoek tot echtscheiding, een verzoek tot scheiding van tafel en bed, een verzoek tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, of een verzoek via de rechter tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap.
Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan door tussenkomst van de rechter, maar dit hoeft niet. De zogenaamde flitsscheidingen, scheidingen buiten de rechter om, na een voorafgaande omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap en inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke stand, zijn niet in de statistiek "Echtscheidingsprocedures" opgenomen.