Discriminatie

Misdrijf tegen de openbare orde, omschreven in art. 137c t/m 137g Wetboek van Strafrecht. Belediging van een bevolkingsgroep en ongeoorloofd onderscheid maken bij de uitoefening van een beroep of ambt vallen hieronder.