Dienstenprijsindex

Prijsindexcijfers van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening leveren.
De dienstenprijsindex heeft betrekking op de volgende sectoren:
- Vervoer en opslag;
- Logies-, maaltijd- en drankverstrekking;
- Informatie en communicatie;
- Financiële instellingen;
- Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening;
- Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening.