Diagnosecode

Aanduiding van de aard van de ziekte of het gebrek die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid.
De diagnosecode wordt weergegeven conform de classificatie van ziekten in de ‘Classificaties voor Arbo en Sociale verzekering’ (CAS).