Desinvestering

De waarde van materiële vaste activa die definitief aan het productieproces zijn onttrokken.