Dagvaardingsformulier

Formulier om een procedure bij de kantonrechter te beginnen. Rechtzoekenden konden dit formulier zelf invullen. Deze voorziening is in 1991 ingevoerd om de toegang tot de rechter te vereenvoudigen en is per 1 januari 2002 afgeschaft.