Inkomen en bestedingen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Baanvindkansen van niet-werkenden, 2013-2021
 2. Statistisch Bulletin 2022-12
 3. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 4. Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020
 5. Huishoudens naar beleidsmatig minimum, 2020
 6. Energiearmoede in Schagen, 2020
 7. Vermogensdynamiek, 2011-2021
 8. Vrij belegd vermogen, 2020-2021
 9. Armoedemonitor Gemeente Wageningen - Uitbreiding, 2018
 10. AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021
 11. Monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020
 12. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020
 13. Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020
 14. Statistisch Bulletin 2022-11
 15. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2020
 16. Vermogen van huishoudens naar regio, 2020
 17. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021
 18. Loon uitwonende studenten, 2021
 19. Vermogensverdeling in Eindhoven, Zuidoost-Noord-Brabant en Nederland
 20. Statistisch Bulletin 2022-10
 21. SES wijken en buurten, 2014-2019, excl. studenten
 22. SES per postcode, 2014-2019, excl. studenten
 23. Inkomensverdeling huishoudens Gemeente Wageningen, 2020
 24. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 25. Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020
 26. Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma, 2020
 27. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2020
 28. Studieschulden 2011-2022
 29. Inkomen per gemeente en wijk, 2019
 30. Statistisch Bulletin 2022-09
 31. Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019
 32. Statistisch Bulletin 2022-08
 33. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 34. Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland
 35. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 36. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en –vermogen in Eindhoven
 37. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
 38. Schulden in Schagen, oktober 2020
 39. Inkomensontwikkeling in Eindhoven, 2019
 40. Statistisch Bulletin 2022-07
 41. Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum
 42. Schuldenproblematiek in beeld
 43. Statistisch Bulletin 2022-06
 44. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 45. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 46. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 47. Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*
 48. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 49. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 50. Statistisch Bulletin 2022-05
 51. Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020
 52. Vermogensverdeling, 2006-2020
 53. Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau
 54. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020
 55. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 56. Statistisch Bulletin 2022-04
 57. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*
 58. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 59. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 60. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2020
 61. Indicatoren verkeersmodel Leeuwarden, 2019 t/m 2020
 62. Statistisch Bulletin 2022-03
 63. Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019
 64. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*
 65. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 66. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen, 2013
 67. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 68. Statistisch Bulletin 2022-02
 69. Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020
 70. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 71. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 72. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 73. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2019
 74. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 75. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2019
 76. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2019
 77. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2019
 78. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2019
 79. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 80. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 81. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019
 82. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019
 83. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties 2018
 84. SEEH-subsidie naar inkomen, 2016-2020
 85. Statistisch Bulletin 2022-01
 86. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties