Inkomen en bestedingen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Statistisch Bulletin 2023-06
 2. Studieschulden 2011-2022
 3. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 4. Loonongelijkheid, baanontwikkeling, inkomen en vermogen in Eindhoven
 5. Profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten
 6. Loon uitwonende studenten Rotterdam, 2021
 7. Verdeelsleutel Nationaal Isolatieprogramma Focusgebieden, 2020
 8. Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering
 9. Zelfstandigen met dalend inkomen, 2019
 10. Zelfstandigen naar inkomensklassen, 2019
 11. ESF+ nulmeting kwetsbare arbeidsmarktpositie
 12. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022
 13. Statistisch Bulletin 2023-05
 14. Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds, 2021-2022
 15. Vermogensverdeling in beeld
 16. Miljonairshuishoudens, 2021, naar inkomensbron
 17. Huishoudens werkzaam in het onderwijs, oktober 2020
 18. Koopwoningen in Drenthe naar huishoudinkomen, 2021
 19. Huishoudens naar sociaal minimum, gemiddeld 2019-2021
 20. Statistisch Bulletin 2023-04
 21. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 22. Kenmerken van architecten, 2021
 23. Miljonairs, 2006-2021
 24. Vrij belegd vermogen, 2017-2021
 25. Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start
 26. Betaalbaarheidsrisico's van huishoudens in Gemeente Eindhoven, 2020
 27. Caribisch Nederland inkomensverdeling personen in particuliere huishoudens
 28. Statistisch Bulletin 2023-03
 29. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2021
 30. Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022
 31. Armoedemonitor Gemeente Tilburg, 2021
 32. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek schenkingen
 33. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek verkrijgingen
 34. Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek nalatenschappen
 35. Vrij belegd vermogen, 2017-2021
 36. Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2021
 37. Statistisch Bulletin 2023-02
 38. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2020
 39. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021
 40. Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020
 41. Monitor Energiearmoede 2020
 42. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2020
 43. Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt, 2020
 44. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2020
 45. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021
 46. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2020
 47. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 48. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2020
 49. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021
 50. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2020
 51. Particuliere huishoudens naar vermogensklasse, 2021
 52. Statistisch Bulletin 2023-01
 53. Belastbaar inkomen van huishoudens, 2019-2021