Inkomen en bestedingen

Aanvullend statistisch onderzoek

Omgevingsadressendichtheid gemeenten en Eemsdelta, 2018

Omgevingsadressendichtheid, aantal inwoners en gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen per gemeente en Eemsdelta, 2018

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Inkomen per gemeente en wijk, 2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017

Schuldenproblematiek in beeld

Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2018

Aanvullend inkomen en vermogen van doorwerkende AOW-ers

Welvaartsindicatoren van alleenstaanden en paren met AOW-gerechtigde leeftijd, 2011 t/m 2018

Ervaren gezondheid en moeite met rondkomen, Den Haag

In deze tabellenset wordt de relatie tussen de ervaren gezondheid en moeite met rondkomen beschreven in gemeente Den Haag.

Bedrijfsoprichtingen en beroepsbevolking Flevoland 2019

Tabellen over oprichtingen van vestigingen en werkzame beroepsbevolking in en rondom Flevoland, naar sector, 2019.

Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week

Aantal transacties en totaal bedragen per betaalmethode zoals PIN, creditcard, iDEAL en geldopnames, per week.

Tabellen simulatie inkomensdaling zelfstandigen

Met een simulatie is met jaargegevens van het Integrale Inkomens- en Vermogenssysteem (IIVS) 2018 onderzocht in hoeverre een fictieve inkomensdaling van zelfstandigen kan worden opgevangen met de resterende beschikbare financiële middelen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort.

Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Winterswijk uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2018

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2011-2018.

Inkomen in 8 gemeenten, 2016, 2017 en 2018

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016, 2017 en 2018; vertrekkers en vestigers, 2017/’18

Schuldhulpinterventies

Dashboard waarin aan de hand van uitkomstmaten inzicht wordt gegeven in het effect van schuldhulpinterventies voor drie proeftuingemeenten.

Achtergrondkenmerken van zzp'ers, 2009-2016

De tabellenset bevat achtergrondkenmerken van personen die in 2009 tot en met 2013 actief waren als zzp’er. Deze populatie wordt tot en met 2016 gevolgd.

Armoedemonitor gemeente Wageningen

Gebruik van gemeentelijke armoederegelingen door diverse lage inkomensgroepen in de gemeente Wageningen, 2018.

Armoedescan, 2016-2018

Financieel kwetsbaren in gemeenten: inzicht in subgroepen en gebruik van minimaregelingen, 2016-2018

Sterfte naar persoonskenmerken, 2006-2017

Het betreft tabellen met bevolkings- en sterftecijfers naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2006-2017.

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2019

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2019.

Multiproblematiek van particuliere huishoudens II, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW

Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018

Hoogst behaalde opleidingsniveau en inkomenskenmerken naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle, 2016-2018

Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Helder uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Miljonairshuishoudens 2018

Een miljonairshuishouden is een huishouden met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2018 samengesteld.

Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2017

Maatwerktabellen over het aantal zzp’ers dat over 2017 geen inkomenstenbelasting betaald, uitgesplitst naar zzp’ers met enkel inkomen als zzp’er en zzp’ers met neveninkomen.

Werkzame personen in de regio Zwolle, 2015 en 2018

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018

Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

Huishoud- en persoonskenmerken op 1 januari 2018 van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2008 en 2018

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2017

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Vermogen van particuliere huishoudens naar regio, 2018

Vermogen van huishoudens in laagste 10%-groep van het besteedbaar inkomen van 2018, naar regio.

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2017

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2017.

Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Inkomen per gemeente en wijk, 2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017.

Nog inburgeringsplichtige inburgeraars 2007-2012

Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering naar persoonskenmerken.

Personen met laag inkomen in Hoeksche Waard, 2018

Personen in Hoeksche Waard naar leeftijd, huishoudinkomen en voornaamste inkomensbron, wijken en buurten, 2018.

Bonaire; Huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens

Bonaire; Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling, 2017*

Kinderen met kans op armoede, 2018*

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2018*

Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017

Totaal aantal particuliere huishoudens, aantal huishoudens doelpopulatie sociaal minimum, aantal huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum naar aandeel huishoudens met een koopwoning en aandeel met een huurwoning naar postcode-4-gebied, gemeente Utrecht, 2017

Inkomensverdeling per postcodegebied (PC4), 2017

Mediaan besteedbaar inkomen en kwintielen van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens naar postcodegebied, 2017.

Aantal huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens

Caribisch Nederland; Aantal particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens, 2017*

Armoedemonitor gemeente Leiden, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiden uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2015

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2015

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2016

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2014

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2017

Belastbaar inkomen van huishoudens in Rotterdam, naar wijk en buurt, 2017

AZW: Kinderopvang Nederland per gemeente, 2017 en 2018

Kinderopvang in Nederlandse gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017 en 2018.

Klassen bruto inkomen, provincie, 2016-2018

Deze tabellen geven de aantallen huishoudens naar klassen van het bruto huishoudinkomen uitgesplitsst naar provincie voor de jaren 2016 tot en met 2018. De cijfers van zijn voorlopig

Saba; huishoudens naar inkomensklassen, 2017*

Saba; aantal huishoudens naar bruto- en besteedbaar inkomen in klassen en naar aantal huishoudensleden. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2017.

Energieverbruik van woningen in Veenendaal, 2018

Maatwerktabellenset waarin het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in Veenendaal wordt uitgesplitst naar woningkenmerken en buurten, 2018

Dashboard, de inwoners van Eindhoven 2017

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of ouder.

Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal

De uitgaven van huishoudens aan leermiddelen en lesmateriaal voor schoolgaande kinderen in de periode 2000-2017.

Kinderopvang naar gemeente, 2018

Kinderopvang in 63 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2018

Besteedbaar inkomen naar gemeente en woonkern

Mediaan en kwintielen besteedbaar inkomen particuliere huish. excl. studentenhuish. naar woonkern 2016 en gemeente 2017.

Kinderen met kans op armoede, 2016

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd en voornaamste inkomensbron van het huishouden naar gemeente, 2016.

Primaire inkomens van homo- en heterostellen 2017

Van alle geregistreerd samenwonende en gehuwde stellen hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen.

Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016

Gepensioneerden naar leeftijd, eind november

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron.

Aanvulling op Inkomenspositie Anw-ontvangers

Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016

Huishoudens 2 tot 4-jarigen kinderopvangtoeslag 2017

Aantal particuliere huishoudens met 2 tot 4-jarigen en aantal 2 tot 4-jarigen per gemeente naar type huishouden, werkzame ouder/partner(s) en kinderopvangtoeslag, 2017*

Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen

Statistiek van het aantal personen in particuliere huishoudens met waargenomen inkomen, naar hoogte persoonlijk inkomen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2016

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Gepensioneerden naar hoogte aanvullend inkomen, 2018

Aantal gepensioneerden naar hoogte van het aanvullend inkomen naast de AOW waarvoor de koopkrachtontwikkeling in 2018 is vastgesteld

Inkomen per gemeente en wijk, 2016

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Studieschulden, 2015-2018

Deze tabel bevat informatie over de studieschulden van huidige en oud-studenten voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Pensioenleeftijd werknemers in 2018

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Brede Welvaart 2018

Indicatoren voor de Brede Welvaartsindex, zoals over opleidingsniveau en arbeidsmarkt.

Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar samenstelling van het huishouden, 2016

Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

AOW’ers met aanvullend pensioen, 2011-2017

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.

Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2017

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17.

Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar samenstelling van het huishouden, 2017

Inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2017

Deze tabellen bevatten informatie over premies inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente) van zelfstandigen met en zonder personeel voor de jaren 2011 tot en met 2017.

Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2016

Gegevens over huishoudens waarin minimaal 1 persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is.

Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum, 2018

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum uitgesplitst naar wijk.

Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag

Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.

Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag

Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Huur- en zorgtoeslag in Bronckhorst, 2017

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

Verkenning geregistreerde problematische schulden

Verkenning om huishoudens met problematische schulden met registerdata te definiëren.

(Onder)benutting toeslagen Maastricht, 2017

Het aantal huishoudens in Maastricht dat geen gebruikmaakt van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

VNG Risicomodel, 2017 - 2018

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2016

Beschrijving van de samenstelling van minimahuishoudens in gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen.

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen, 2017

Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2016

Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2016

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2016

Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot … %-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen.

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2017

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2017

Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2016

Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2016

Inkomstenbelasting ZZP’ers, 2016

Maatwerktabellen over het aantal ZZP’ers dat over 2016 geen inkomstenbelasting betaald, uitgesplitst naar ZZP’ers met enkel inkomen als ZZP’er en ZZP’ers met neveninkomen.

Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Inkomen per gemeente en wijk, 2016

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 18 jaar

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 18 jaar. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2016.

Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.

Kosten van kinderen 2015

Welk deel van de totale bestedingen van huishoudens vormen de uitgaven aan kinderen?

Huur- en zorgtoeslag 55-plussers in Lelystad, 2014-2017

Het aantal 55-plus huishoudens in Lelystad dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden

De inkomens- en arbeidssituatie van weduwen/weduwnaars, die wel/geen Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering ontvangen.

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Huur- en zorgtoeslag in Schagen, 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Looncomponenten pensioenopbouw, 2013-2017

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Witte vlek op pensioengebied 2016

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Best betaalde werknemers

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Huur- en zorgtoeslag 55-plussers in Den Haag, 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Huur- en zorgtoeslag in Leidschendam-Voorburg 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Ongelijkheidsmaten inkomen voor wijken/buurten, 2012

Gini-coëfficiënt, ratio 80/20 en relatieve interkwartielafstand voor gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met een bekend inkomen, 2012 (vóór revisie).

Armoedemonitor gemeente Groningen, 2015

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Groningen, 2015.

Kinderopvang naar gemeente, 2017

Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2018

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018

Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2016

In 2016 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Beloning van apothekers en fysiotherapeuten, 2011- 2016

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Kenmerken van werkend Gelderland 2015

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

Vermogen zelfstandigen

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Bank- en spaartegoeden van huurders, 2016

Besteedbaar inkomen en bank- en spaartegoeden van huurders naar leeftijd hoofdkostwinner

Indicatoren Central Innovation District, 2018

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Inkomen van huishoudens met kinderen jonger dan 12 jaar

Deze tabel geeft het besteedbaar huishoudensinkomen van huishoudens met minimaal 1 kind jonger dan 12 jaar.

Laag inkomen naar wijk/buurt gem. Zandvoort, 2015

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Aanvulling Basismonitor gemeente Groningen, 2018

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

Werkenden met een kleine beurs, 2014

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Armoedemonitor gemeente Schagen, 2015

Cijfers over lage inkomens en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Schagen, 2015.

Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2016

Deze tabellen bevatten informatie over premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente van zzp'ers en zmp'ers voor de jaren 2011 tot en met 2016.

Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt

Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie.

Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2014 en 2015

Tabel 7: Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014 en 2015.

Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014 en 2015

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2015

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2015

Inkomen naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Persoonlijk inkomen van personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Huishoudensinkomen naar postcode4, 2014-2015

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode 4 gebied, 2014-2015.

Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau

Omgevingsadressendichtheid, huishoudens met lage inkomens en inwoners uit Midden- en Oost-Europa op postcodeniveau.

Economische zelfstandigheid personen, 2011-2015

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Tweedeling en behoud jeugd in gemeente Roermond

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2015

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015.

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014 (gereviseerd)

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014.

Clusteranalyse Eindhoven, 2015

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Kinderen met kans op armoede, 2011-2015

Kinderen en zelfstandig wonende jongeren t/m 20 jaar met kans op armoede naar leeftijd

Huishoudens 65-plussers naar inkomen en vermogen, 2015

Huishoudens met 65-plussers naar samenstelling, leeftijd oudste persoon, inkomen, vermogen

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2015

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Aftrek eigenwoningforfait

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

Inkomen per gemeente en wijk, 2015

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2015

Minderjarige kinderen naar laag inkomen Limburg, 2016

Minderjarig kinderen naar (langdurig) laag inkomen per gemeente (2015 en 2016) en wijk (2015), provincie Limburg.

Laag en langdurig laag inkomen naar gemeente

Tabel Particuliere huishoudens naar laag en langdurig laag inkomen naar gemeente.

Outside options leraren, 2006-2015

Dashboard over de outside options van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

ESF Monitor 2014-2020, verslagjaar 2016

Maatwerktabellenset met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds.

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Overige zelfstandigen naar inkomen, 2015

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

Vermogen huishoudens met eigen woning

Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens met een egien woning naar leeftijdsklassen.

Primair inkomen van personen van 20 tot 60 jaar

Persoonlijk primair inkomen van personen van 20 tot 60 jaar in particuliere huishoudens, per inkomensgroep, 2011-2015

Miljonairs inkomen 2015

Gemiddeld besteedbaar inkomen miljonairshuishoudens naar bedrijfssector v/d hoofdkostwinner in 2015, voorlopige cijfers.

Kinderen in bijstandsgezinnen

Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur.

Armoede in Eindhoven

Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven.

Economische zelfstandigheid personen, 2010, 2013, 2014

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens, Nederland en Den Haag, 2010, 2013 en 2014.

Particuliere huishoudens naar kinderopvangtoeslag, 2015

Particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen en aantal 2 tot 4 jarigen naar type huishouden.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2014

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2014

Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen

Maatwerktabel met cijfers over hoeveel zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente hebben.

Vooronderzoek AOW kostendelersnorm

Of het mogelijk is de gevolgen van de invoering van de AOW kostendelersnorm kwantitatief te onderbouwen.

Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2014

Aantallen zzp’ers wiens inkomenstenbelasting nul of negatief is, uitgesplitst naar type zzp’er

Inkomens van huishoudens in diverse gemeenten, 2014

Inkomens van huishoudens in verschillende gemeenten uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken.

Factsheet fusiegemeente Heerlen en Landgraaf

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2014

Postcodegebieden met aantallen particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014

Kans op kinderarmoede in Limburg, 2014

Kans op armoede onder huishoudens met minderjarige kinderen in Limburg, 2014

Inkomen naar gemeente en wijken 2014

Inkomen naar gemeente en wijken (gemeentelijke indeling 2016), 2014

Doorsnee hypotheekschuld per gemeente, 2015*

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Kinderopvangtoeslag in Stadskanaal, 1 oktober 2015

Aantal huishoudens in Stadskanaal met recht op kinderopvangtoeslag en gebruik van kinderopvangtoeslag.

Duur scheefwonen onder huurtoeslagontvangers 2006-2015*

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Doelgroepen woningtoewijzing sociale-huurmarkt 2015

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.

Personen in huishoudens met een laag inkomen, 2011-2015

Voorlopige uitkomsten over het aantal (personen in) huishoudens met (langdurig) een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Bestedingen huishoudens, 2015

De inhoud van deze tabellen is gebaseerd op uitkomsten van het Budgetonderzoek 2015.

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, voornaamste inkomensbron en woonsituatie.

Vermogen van huishoudens, 2007-2015

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

Zzp’ers in Groningen

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Nalatenschappen; 2011-2014

Maatwerktabel met cijfers over nalatenschappen tussen 2011 en 2014

Kinderen in kinderopvang in gemeente Hardenberg, 2015

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Hardenberg in 2015.

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, 2015

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens en woonplaats.

Inkomsten uit werk en toch een laag inkomen, 2013

Maatwerktabellenset over personen die als belangrijkste inkomstenbron werk hebben.

Kenmerken van zzp’ers naar regio

Kenmerken van zzp’ers naar gemeente voor de jaren 2011 en 2013.

Armoedemonitor gemeente 's-Hertogenbosch, 2013

Huishoudens met een laag inkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en het gebruik van ondersteunende regelingen.

Kenmerken van WNT-instellingen in 2015

Maatwerktabellen over het arbeidsvolume, brutoloonsom en hoogste brutoloon van WNT-instellingen in 2015

Kinderen in formele kinderopvang in gemeente Almere, 2015

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Almere in 2015.

Kinderopvang en inkomen, 2012-2014

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Particuliere huishoudens inkomen vermogen

Particuliere huishoudens met minimaal één persoon van 55 jaar of ouder naar vermogens- en inkomensklasse

Huishoudensgegevens Caribisch Nederland

Informatie over (personen in) huishoudens in Caribisch Nederland per 1 januari 2015

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2010 en 2013 (herziene versie)

Personen en huishoudens in de gemeente Tilburg die gebruik maken van ondersteunende regelingen, naar inkomen en vermogen

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2013

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2012

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Vermogensbestanddelen van de top-0,1% hoogste vermogens, per 1 januari 2011-2014*

In deze tabel worden gegevens over het vermogen en de vermogensopbouw van de 0,1 procent huishoudens met de hoogste vermogens getoond voor de jaren 2011-2014 (per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.

Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, per 1 januari 2006-2014*

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2006-2014 (per 1 januari). De cijfers over 2014 zijn voorlopig.

Vermogen van huishoudens, totaal en top-1% hoogste vermogens, per 1 januari 2006-2014*

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het vermogen van alle huishoudens en van de 1% huishoudens met de hoogste vermogens voor de jaren 2006-2014 (cijfers per 1 januari). De cijfers voor 2014 zijn voorlopig.

Koopkracht en inkomen werkend Nederland

Onderzoekstoelichting over de koopkracht en persoonlijk inkomen van werkend Nederland en verschillen die er zijn bij uitsplitsen naar vervoermiddelgebruik voor werkgerelateerde verplaatsingen. Opdrachtgever: Interbest B.V.

Maatwerktabel verdeling inkomen en vermogen Nederlandse huishoudens, 1 januari 2013

Deze tabel beschrijft de verdeling van inkomen en vermogen onder Nederlandse huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 30 en 89 jaar op 1 januari 2013.

Maatwerktabel Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, naar provincie, per 1 januari

Deze tabel bevat gegevens over het financieel risico van eigen woningbezitters door hypotheekschuld en gemiddelde woningwaarde aan elkaar te relateren. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar.

Maatwerk huishoudens met fiscale aftrek voor eigen woning 2000-2014

Aantal huishoudens met fiscale aftrek voor de eigen woning (tabel 1, 2000-2014) en het daaruit voortvloeiende belastingvoordeel (tabel 2, 2014 en tabel 3, 2012), verbijzonderd naar hoogte van aftrek, hoogte van het bruto-inkomen van het huishouden en leeftijd van de hoofdkostwinner.

Maatwerk beperking fiscale aftrek voor eigen woning

Heffingsnadeel door aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek eigen woning, 2014

Regionale vermogensverdeling, 2011

Het gemiddelde en mediane vermogen van particuliere huishoudens naar provincie en naar gemeente.

Inkomens- en vermogenspositie en voornaamste inkomstenbron van hoofdkostwinners

Maatwerktabellen over de inkomens- en vermogenspositie en voornaamste inkomstenbron van hoofdkostwinners in de leeftijd van 55 tot en met 64 jaar, 2009-2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Inkomensdynamiek gemeente Amsterdam en metropoolregio Amsterdam

Een rapport en aanvullende maatwerktabellen over verhuizingen in Amsterdam en in de metropoolregio Amsterdam in 2001-2008 naar inkomen. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Eerste uitkomsten Regionaal Inkomensonderzoek 2004

De uitkomsten in bijgaande tabellen hebben betrekking op de afwijking van het gemiddeld inkomensniveau van gemeentes ten opzichte van het landelijke gemiddelde.