Inkomen en bestedingen

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Statistisch Bulletin 2024-05
 2. Uitgaven aan vervoer en wonen, 2015, 2018 en 2020
 3. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023
 4. Monitor ISDE NWF, 2023
 5. Pensioenleeftijd inkomen bedrijfstak, 2023
 6. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand
 7. Huishoudens met een inkomen rond de Wrb-grens, 2021
 8. Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022
 9. Inkomensmarges
 10. Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind
 11. Werknemers zonder pensioen 2022
 12. Politieke participatie van sociaaleconomische groepen
 13. Vermogensverdeling in beeld
 14. Statistisch Bulletin 2024-04
 15. Problematische schulden en (energie)armoede vooronderzoek, 2020
 16. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 17. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 18. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 19. Overledenen met erfbelasting, 2010-2021
 20. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 21. Statistisch Bulletin 2024-03
 22. Recht op kinderopvangtoeslag naar gemeente, 2022
 23. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2022
 24. Armoedemonitor Gemeente Tilburg, 2022
 25. Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022
 26. Vermogen van huishoudens naar regio, 2022
 27. Statistisch Bulletin 2024-02
 28. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 29. Inkomensverdeling naar gemeente 2020 en 2021
 30. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 31. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2022
 32. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt gemeente Utrecht, 2021
 33. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2021
 34. Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2021
 35. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2022
 36. Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022
 37. Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt, 2021
 38. Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2021
 39. Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2021
 40. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 41. Vooronderzoek AI-model intergenerationele armoede
 42. Gebruik armoederegelingen subgroepen AI-model, Amsterdam en Den Haag, 2017
 43. Dashboard risicofactoren voor transitie uit armoede
 44. Vooronderzoek besparingsbereidheid van huishoudens met energiearmoede
 45. Statistisch Bulletin 2024-01
 46. Monitor ISDE NWF 2023-I