Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal

Dit bestand is gebaseerd op een steekproef. Het bevat het ziekteverzuim bij bedrijven en overheidsinstellingen gedurende het verslagkwartaal. Het ziektverzuim kan worden geaggregeerd naar economische activiteit, naar grootteklasse van de bedrijfseenheden en naar sectorindelingen. Alle bedrijven en overheidsinstellingen met één of meer werkzame personen. Bestand per kwartaal beschikbaar over de periode 2013K1-2023K3.