zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen

De populatie van het bestand bestaat uit alle personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit eigen onderneming. Longitudinaal bestand over de periode 199901 t/m 202212.