zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen

De populatie van het bestand bestaat uit alle personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit eigen onderneming.

Downloads