zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen

De populatie van het bestand bestaat uit alle personen die via de Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit eigen onderneming. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2001-2019.