staafdiagram

WoonbaseSleutel: personen, huishoudens en verblijfsobjecten in Nederland

Dit Sleutelbestand is één van de bestanden die gezamenlijk de Woonbase vormen. In dit bestand zijn alle personen, huishoudens en verblijfsobjecten en hun onderlinge relaties ogenomen die of op 1 januari of op 31 december geregistreerd (GBA, of BAG) waren in Nederland. Ook die stand- en ligplaatsen (SL) die ergens gedurende het jaar bewoond zijn zijn opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2018 t/m 2020.