Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek

Ditonderzoeksbestand bevat gegevens over personen die geënquêteerd zijn in het voorjaar van 2019 over hun werksituatie op dat moment. Het huidige onderzoek is uitgevoerd in verband met het personeelsonderzoek bij de publieke sector, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het bestand is verrijkt met informatie uit registraties waarover het CBS beschikt, met als peildatum 1 april 2019 of ultimo 2018. De gegevens worden door BZK gebruikt om inzicht te krijgen in de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector. Bestand beschikbaar over 2019.