Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject

Het bestand bevat gegevens over personen waarvoor in de verslagmaand een SRG-traject is beëindigd. Een SRG-traject is gedefinieerd als een periode waarin één of meerdere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden ingezet door gemeenten, gelijktijdig of opeenvolgend. De SRG is ontwikkeld met als doel, een landelijk beeld te genereren van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezetBestand per jaar beschikbaar over de periode 2005 t/m 2012. Is vanaf 2013 opgevolgd door SRGREINTEGRATIEPOSITIEBUS en SRGVOORZIENINGTAB