Vektis Dementie: indicatoren en populatie

Vektis heeft op basis van declaratie-informatie uit verschillende bronnen de populatie van mensen met dementie vastgesteld.In het bestand dementiepopulatie (VektisDP2017-2020V1) staan de mensen die volgens de rekenregels/inclusiecriteria van Vektis in de jaren 2017-2020 tot de Vektis-populatie van mensen met dementie worden gerekend.
In het bestand indicatoren (VektisDI2006-2020V1) zijn alle mensen opgenomen die volgens een of meer van de onderliggende bronnen mogelijk dementie hebben. Het bevat ook personen die door toepassing van de door Vektis opgestelde rekenregels en inclusiecriteria zijn uitgevallen. Dit bestand omvat dus meer mensen dan de Vektis-dementiepopulatie.
Deze bestanden bevatten alleen die records waarvan de personen koppelbaar zijn met de overige CBS microdatabestanden, 442.692 (99,42 %) van de 445.284 aangeleverde records.