Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV

Het bestand vertegenwoordigt werknemers voor wie een ontslagvergunning is afgegeven door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Daarnaast is informatie opgenomen over de beëindigde baan. Opvolger van uwvontaanvtab en uwvontslagtab. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 2009-2021.