Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen

Het bestand bevat gegevens over re-integratievoorzieningen die in een verslagperiode zijn ingezet. De Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te bieden van de re-integratieactiviteitendie door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 2013 t/m 2014. Is vanaf 2015 opgevolgd door SRGVOORZIENINGPWETTAB