SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten

Bestand bevat door de gemeente ingezet re-integratietrajecten of een aanbod voor een re-integratietraject aan een persoon door de gemeente. Een persoon kan dus meerdere records in het bestand hebben. Het gaat in dat geval om trajecten die niet overlappen. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 2005 t/m 2012. Vanaf 2013 opgevolgd door SRGVOORZIENINGTAB en vanaf 2015 door SRGVOORZIENINGWETTAB.