Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen

Het bestand bevat gegevens over pensioenaanspraken partnerpensioen zoals deze door pensioenuitvoerders geleverd worden aan het Pensioenregister. Het gaat om alle tijdelijke en levenslange partnerpensioenaanspraken zoals die op 31 december van het verslagjaar of een datum daar zo dichtbij als mogelijk is, kunnen worden opgevraagd via mijnpensioenoverzicht.nl. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2017-2022.