Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar

Dit bestand bevat niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering ”. Vanaf 2017 vervangen door ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS (Maandbedragen van personen met een Ziektewet-uitkering), WGPERSOONMNDBEDRAGBUS (Maandbedragen van personen met een Wachtgeld-uitkering) en RESTUITKMNDBEDRAGBUS (Maandbedragen van personen met een overige uitkering).