Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand

Dit bestand bevat gegevens over de uitgekeerde maandbedragen aan alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering (Ziektewet, Wachtgeld en uitkeringen die nergens anders ingedeeld zijn) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden).

Downloads