Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers

Dit bestand geeft van alle werknemers een continu overzicht van de hoofdbanen in het jaar. Dit wil zeggen dat op ieder willekeurig peilmoment de hoofdbaan van een persoon vast te stellen is. Met ingang van 2017 kan er gebruik gemaakt worden van SPOLISHOOFDBAANJBUS in combinatie met SPOLISBUS.