Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww

Bevat alle personen die in een kwartaal instromen in een werkloosheidsuitkering (ontslagwerkloosheid). Van alle instromers is aangegeven of ze in de periode van een jaar direct voorafgaand aan het moment van instroom eerder een werkloosheidsuitkering hebben gehad. Is dat het geval dan is er sprake van herinstroom. Bestand is per kwartaal beschikbaar over de periode 2005 t/m 2007.