Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW

Dit bestand bevat alle personen die in een kwartaal instromen in een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand (WWB, vanaf 2004). Ook personen die in dat kwartaal een uitkering krachtens het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) gaan ontvangen, zijn in dit bestand opgenomen. Van alle instromers is aangegeven of ze in de periode van een jaar direct voorafgaand aan het moment van instroom eerder een bijstandsuitkering hebben gehad. Is dat het geval dan is er sprake van herinstroom. Bestand is per kwartaal beschikbaar over de periode 2005 t/m 2007.