Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen

In dit bestand is de gemeentecode opgenomen van de standplaats van alle banen in december van het verslagjaar. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 1999 t/m 2005. Opgevolgd door GEMSTPLBUS 2006-2014 en vanaf 2014 door GEMEENTESTPLTAB.