Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen

HHet team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)”.

Downloads