plaatje van rapport

CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2019-2020

Het bestand bevat consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden, onder meer ten aanzien van de aankoop van duurzame consumptiegoederen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2003-2020. Deze documentatie geldt vanaf 2019. Over de andere jaren is aparte documentatie beschikbaar.