Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een bijstandsuitkering (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK, en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Is vervangen door BIJSTANDPERSOONMNDBEDRAGBUS. De variabele BIJSTANDGESCHATMNDBEDRAGFISC wordt hiermee voortgezet in de vorm van de overeenkomstige variabele MNDBEDRAGBIJSTAND. De variabele BIJSTANDGESCHATMNDBEDRAGLNHEF vervalt.