Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een bijstandsuitkering (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK, en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 1999 t/m 2016. Is vanaf 2017 vervangen door BIJSTANDPERSOONMNDBEDRAGBUS. De variabele BIJSTANDGESCHATMNDBEDRAGFISC wordt hiermee voortgezet in de vorm van de overeenkomstige variabele MNDBEDRAGBIJSTAND. De variabele BIJSTANDGESCHATMNDBEDRAGLNHEF vervalt.