Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de (geldende) Bijstandswet (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen). Met ingang van 2017 kunnen jaarbedragen (m.u.v. LOONHEFPERSBIJSTAND) kunnen worden afgeleid uit BIJSTANDUITKERINGTAB. Netto bedragen moeten wel eerst worden gebruteerd indien men geïnteresseerd is in het bruto bedrag.