Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de (geldende) Bijstandswet (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999 t/m 2016. Met ingang van 2017 kunnen jaarbedragen (m.u.v. LOONHEFPERSBIJSTAND) kunnen worden afgeleid uit BIJSTANDUITKERINGTAB. Netto bedragen moeten wel eerst worden gebruteerd indien men geïnteresseerd is in het bruto bedrag.