Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven

In dit bestand zijn gegevens opgenomen over de economische activiteit, de grootteklasse en de gemeente van vestiging van de bedrijfseenheid. De gegevens zijn afkomstig uit de Polisadministratie (SPOLISBUS) en het ABR. Alleen bedrijven die in de Polisadministratie voorkomen zijn in dit bestand opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999-202312.