Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen

Hulpbestand om banen, volgens de "oude baandefinitie", in de tijd te kunnen volgen. De baansleutels uit 2006 zijn middels longitudinale aansluiting "hard" teruggelegd in de bestanden over de jaren 1999-2005. Hierdoor is het BAANVTV-bestand niet meer nodig om banen in de periode 1999-2006 over de jaren heen te volgen. Sinds de SSB-revisie is het BAANVTV-bestand daardoor uitsluitend nog nodig voor het longitudinaal volgen van banen vanaf het jaarkoppel 2006/2007. Bestand is logitudinaal beschikbaar over de periode 2007 t/m 2012.