Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen werknemers

Per werknemer worden bedragen gegeven die over het jaar verdiend zijn, evenals enkele andere gegevens zoals de deeltijdfactor. Het gaat om gegevens op werknemer-niveau. Dus als een persoon meerdere gelijktijdige en/of opeenvolgende banen had in een jaar dan worden de gegevens van de verschillende banen bij elkaar genomen. Bestand is per jaar beschikbaar over de periode 1999 t/m 2016. Vanaf 2017 kunnen de variabelen kunnen worden afgeleid uit SPOLISBUS.