Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers

Het bestand vertegenwoordigt alle banen van werknemers gedurende een jaar. Van elke baan wordt een aantal kenmerken gegeven, bijvoorbeeld soort contract, type werknemer. Ook wordt aangegeven op welke periode de gegevens betrekking hebben. De definitie van "baan" die ten grondslag ligt aan dit bestand is "een arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een persoon". Dat wil zeggen dat een persoon bij 1 bedrijf op 1 moment niet meer dan 1 baan kan hebben. Vanaf 2017 zijn alle variabelen vertegenwoordigd in SPOLISBUS behalve DATUMAANVANGBAANID.
Er zijn twee kanttekeningen:
1: de BAANKENMERKENBUS was gebaseerd op een baandefinitie die licht afwijkt van de baandefinitie die ten grondslag ligt aan de SPOLISBUS. Volgens de baandefinitie die ten grondslag ligt aan de BAANKENMERKENBUS kan 1 persoon op 1 moment bij 1 bedrijf hooguit 1 baan hebben. Volgens de baandefinitie die ten grondslag ligt aan de SPOLISBUS kan 1 persoon op 1 moment bij 1 bedrijf meerdere banen hebben.
2: de baansleutel van de BAANKENMERKENBUS is longitudinaal gaafgemaakt: als sprake was van wijzigende baansleutels terwijl uit de relaties tussen bedrijven en de relaties tussen personen en bedrijven in de tijd bleek dat het ging om dezelfde baan werd de baansleutel “heengelegd”. Datzelfde gold voor de begindatum van de baan (DATUMAANVANGBAANID). De baansleutels in de SPOLISBUS zijn niet longitudinaal gaafgemaakt. Echter er zijn twee nieuwe bestanden waarmee banen uit de (S)POLISBUS in de tijd kunnen worden gevolgd op basis van een algoritme dat beter is dan het algoritme dat ten grondslag lag aan de BAANKENMERKENBUS Het betreft POLISLONGBAANTAB en SPOLISLONGBAANTAB. Hier moet echter weer de kanttekening bij worden geplaatst dat daarmee banen kunnen worden gevolgd vanaf 2006.