aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering

Vertegenwoordigt alle personen die gedurende een bepaald jaar een uitkering hebben ontvangen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Vanaf 2017 is dit bestand de opvolger van AOWMNDBEDRAGBUS. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2017 t/m 2023.