Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen

Het betreft alle personen die in een bepaalde perode een uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW) hebben ontvangen.

Downloads