Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen

Het betreft alle personen die in een bepaalde perode een uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW) hebben ontvangen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999-2023.