Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen die zijn toegekend op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong). De populatie van de component bestaat uit alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die op enig moment in de verslagmaand lopend waren of waarvoor na het einde van het recht op uitkering nog een nabetaling is gedaan. Vanaf 2018 is dit bestand de opvolger van AOTOTUITKERINGTAB. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 201801 t/m 202312.