Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009

Deze jaarbestanden bevatten alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die verstrekt zijn in het kader van WAO, WAZ en Wajong aan personen van 15 tot en met 64 jaar, wonend in Nederland of daarbuiten. Waarneming vindt plaats op basis van registers afkomstig van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), 1995-2009. Opgevolgd door AOTOTUITKERINGTAB