Maatwerk en microdata

Het CBS heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van deze statistieken. Het CBS heeft verder als wettelijke taak het bevorderen van statistische informatievoorziening van overheidswege. Daartoe levert het CBS kennis en kunde aan overheidsorganisaties, bijvoorbeeld op het gebied van datakoppeling, datadeling en privacyborging. Om zo statistische data correct en veilig te gebruiken en datagedreven werken bij de overheid te stimuleren.

Verzoek voor een statistisch onderzoek

Het CBS beschikt over een grote hoeveelheid statistische data, die grotendeels gratis beschikbaar is op cbs.nl en Statline. Maar voor sommige vragen zijn deze gegevens niet toereikend. Het CBS kan u in sommige situaties helpen uw vraag te beantwoorden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van statistisch onderzoek, het verzamelen van nieuwe data of toegang tot microdata. Er is wel een aantal randvoorwaarden waarop het CBS uw verzoek afweegt. Het CBS kan namelijk niet in alle statistische vragen en behoeften voorzien. Op deze pagina treft u aan wat het CBS voor u kan betekenen en ook wat niet tot zijn taken hoort.

Mogelijkheden

Aanvullend statistisch onderzoek
Door het CBS uitgevoerd onderzoek naar uw onderzoeksvraag.

Microdata: Zelf onderzoek doen
Onder voorwaarden kunt u zelf onderzoek doen met de microdata van CBS.