Havo/vwo onderbouw

Oude man loopt door een tuin met hoge kantoorgebouwen op de achtergrond
© ANP

Stad en land – alles blijft anders. CBS-gegevens vertellen een verhaal over veranderingen in de stedelijke en landelijke omgeving.

Edugis-Havo-Vwo

EduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt, waar deze module er een van is. De module maakt vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De module is in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd.

Stad en land - alles blijft anders

We noemen een stad een stad omdat het anders is dan wat er omheen ligt, namelijk “het platteland” (ook wel "de landelijke omgeving" genoemd).
Het onderscheid tussen stad en platteland bestaat al heel lang. De Griekse filosoof Plato (ca. 400 v. Chr.) sprak al over de “vurige samenleving van de stad” en de “simpele samenleving van het boerendorp”. Sinds die tijd is er natuurlijk veel veranderd. Boerendorpen zijn uitgegroeid tot steden en steden zijn verder gegroeid, soms zo sterk dat er geen platteland meer over is. 
In deze module onderzoeken we de grootste stad van Nederland (Amsterdam) en een landelijk gebied daar niet ver vandaan (de Beemster).
Daarbij kijken we naar het heden (nu), het verleden (toen) en de toekomst (straks).

Vakdidactische uitgangspunten

De drie pijlers van de module zijn:

  1. onderzoeksmatig leren;
  2. kaartvaardigheden (kaartlezen, -analyse en -interpretatie);
  3. inhoudelijke toepassing.

Voor de onderbouw gelden de kerndoelen. Deze lesmodule draagt bij aan het bereiken van de kerndoelen Mens en Maatschappij (36-42), Nederland (05) en Rekenen en wiskunde (27). Zie voor meer informatie de docentenhandleiding aan het begin van het lesplan.

Benodigdheden

  • Computers: EduGIS werkt op een PC en Mac en functioneert in de browsers Firefox, Safari, Internet Explorer en Chrome;
  • Geluid: een opdracht wordt vergezeld van een beeld- en geluidsfragment;
  • Lesmateriaal: u kunt de les volledig digitaal geven of de werkbladen en opdrachten in pdf uitprinten en uitdelen. De pdf's vindt u aan het begin van het lesplan;
  • 2 à 3 lesuren.

De lesmodule is geschikt als aanvulling op en vervanging van delen van de lesstof voor het tweede leerjaar, bijv. bij de onderwerpen Nederland verandert, Steden, Nederlands landschap en Eigen omgeving.

U vindt meer informatie in de docentenhandleiding (deze vindt u ook aan het begin van het lesplan). In de docentenhandleiding vindt u ook manieren om de module in te korten.

Open het lesplan in EduGIS.

Download het lesplan als PDF.