Eigen leefomgeving in cijfers met CBSinuwbuurt.nl

CBS in uw buurt is sinds begin 2024 niet meer in gebruik, en vervangen door Cijfers op de kaart.

Wat is CBS in uw buurt?

Deze website geeft cijfers over zo'n 75 kenmerken van buurten en hun inwoners. De gegevens worden getoond op een kaart en kunnen worden vergeleken met een andere buurt, dezelfde gegevens van de gemeente of voor heel Nederland.

Buurtcijfers in thema’s

De gegevens in CBSinuwbuurt.nl zijn ingedeeld in thema’s, zoals bevolking, inkomen, motorvoertuigen, woningen, arbeid en de afstand tot voorzieningen. Per thema zijn over verschillende onderwerpen gegevens te raadplegen.

Hoe gebruik je CBS in uw buurt

Om cijfers te zien kies je in het menu boven over welk thema je gegevens wilt bekijken. Vervolgens zie je over welke onderwerpen op welk niveau (gemeente, wijk of buurt) gegevens beschikbaar zijn. Hierna verschijnt het kaartje met de gegevens en kun je in- en uitzoomen of een specifieke plaats of adres opzoeken.
De gegevens zijn ook te bekijken als grafiek. Klik hiervoor op de gewenste regio en ga vervolgens naar "In grafieken". Hier kun je de betreffende regio ook vergelijken met een andere regio.

Eigen leefomgeving

CBSinuwbuurt.nl is een oefening in het selecteren, verwerken en weergeven van geografische informatie uit de eigen leefomgeving. De site biedt vergeleken met andere middelen een overzichtelijk aantal invalshoeken om een buurt te bekijken. De buurt kan vervolgens beter worden begrepen door verschillen te zien met andere buurten of te vergelijken met gemiddelden van de hele gemeente of van Nederland. Hoeveel mensen wonen er, zijn ze relatief oud of niet, worden er veel of weinig kinderen geboren? Leven de mensen samen in huishoudens en zijn die relatief groot of klein vergeleken met elders? Verdienen de bewoners van een buurt veel of weinig, zijn er relatief veel werkenden en hoe wonen ze in vergelijking tot de rest van de gemeente of Nederland? Deze en andere vragen helpen de eigen omgeving vanuit verschillende geografische perspectieven te bekijken en onderzoeken.

Meer buurtcijfers

  • De gegevens in CBS in uw buurt zijn ook te vinden in StatLine. De drempel om gegevens over gemeentes, buurten en hun inwoners uit StatLine te halen is echter wat hoger. Daar staat tegenover dat er in StatLine heel veel meer gegevens per buurt te zien zijn en dat er heel veel selecties te maken zijn.
  • Meer informatie en cijfers regionaal niveau vindt u in het dossier Nederland Regionaal.