Consumptieradar

De Consumptieradar is een animatie die laat zien of de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens verbeterd of verslechterd zijn.

Hoe wordt de radar gemaakt?

De radar is opgebouwd uit zes indicatoren die een grote invloed hebben op de consumptie door huishoudens. De omstandigheden voor consumptie worden sterk bepaald door de verwachtingen van consumenten, door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en door vermogensontwikkelingen.

Elke maand worden van de zes indicatoren de nieuwste cijfers toegevoegd. Van elke indicator wordt berekend hoe ver deze afwijkt van de gemiddelde waarde. Het gemiddelde is berekend over de hele tijdreeks en is weergegeven als ‘nullijn’. Een waarde groter dan de nullijn betekent dat deze indicator een gunstiger waarde dan gemiddeld heeft. Als de waarde kleiner is dan de nullijn, heeft de indicator een minder gunstige waarde dan gemiddeld.

Hoe gebruik je de radar?

Doordat de zes indicatoren zijn afgebeeld in een zeshoekig radardiagram geven ze in één overzicht de situatie voor de consumptie door huishoudens. Hoe groter het oppervlak is, hoe beter de omstandigheden zijn. De “gemiddelde” stand is weergegeven door de stippellijn. Per indicator kan worden afgelezen of deze gunstiger of ongunstiger is dan gemiddeld.

Door de schuif aan het begin van de tijdreeks te zetten en op ‘play’ te drukken is te zien hoe de omstandigheden voor de consumptie in de afgelopen maanden en jaren zich hebben ontwikkeld. In april 2009 werd een dieptepunt bereikt, wat te zien is aan het kleine oppervlak. De economische krimp in het tweede kwartaal van 2009 was de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog en had ook een weerslag op de consumptie door huishoudens. Na april 2009 wordt het oppervlak in de radar geleidelijk aan weer groter. De economie begint weer te groeien en in de loop van 2010 toonde ook de consumptie weer groei.

Wat kun je ermee?

Met de Consumptieradar kan worden afgelezen of de omstandigheden voor de consumptie door huishoudens gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke indicatoren daar vooral aan hebben bijgedragen. Welke indicatoren ontwikkelden zich gunstig en hoe vertaalde zich dat in het consumptiecijfer? Hoe ontwikkelden de omstandigheden en de consumptie zich in de goede en slechte tijden van de economie? Ook kan gedurende een schooljaar worden gevolgd hoe de omstandigheden zich volgens de Consumptieradar ontwikkelen.