Foto Vredespaleis Den Haag

CBS Urban Data Center/Den Haag

Sinds 2017 werken de gemeente Den Haag en het CBS samen in het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het doel is nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag, om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft. Er zijn intussen diverse onderzoeken uitgevoerd die een goede bijdrage leveren aan goede, gedetailleerde informatie op basis van data. Hieronder staat een overzicht van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van armoede, of veranderingen in de zorg.

Onderzoeksprojecten

Ook dit jaar gaan de gemeente Den Haag en het CBS met verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag, zoals:

  •  Werkende mensen in armoede (wie zijn dit en wat zijn de kenmerken? (zoals hypotheekschuld, woningbezit, vermogen);
  •  Monitoren van de Haagse Educatieve Agenda (HEA) (denk aan overgang onderwijs-arbeidsmarkt, achterstandsleerlingen, lerarentekort);
  •  Onderzoek naar de factoren die een prettige leefomgeving in verschillende wijken van Den Haag bepalen;
  •  Daytime Population (anonieme, samengevoegde mobiele telefoonnetwerk informatie over hoeveel mensen zich op een bepaald moment op een locatie bevinden);
  •  Eerste gezamenlijk onderzoek met regiopartners (Regio Haaglanden: Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Westland, Wassenaar, Midden-Delfland en Den Haag).

Op 26 september 2019 werd het tweejarig bestaan van het CBS UDC/Den Haag gevierd met een uitgebreid programma waaronder een paneldiscussie met politiek, bedrijfsleven en wetenschap over ethiek, artificial intelligence en beleidsonderzoek.

Maatwerk