Foto Vredespaleis Den Haag
© Hollandse Hoogte

CBS Urban Data Center/Den Haag

Sinds 26 september 2017 werken het CBS en de gemeente Den Haag samen binnen het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het doel is nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag, om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van armoede, of veranderingen in de zorg.

Onderzoeksprojecten

Het komende jaar gaan de gemeente Den Haag en het CBS met verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag, zoals:

  • Het scherper in beeld brengen van armoede in Den Haag, in het bijzonder bij kinderen.
  • Het inzichtelijk maken van de structuren en processen achter ondermijning (bijvoorbeeld witwassen en dubieuze vastgoedtransacties).
  • Het in kaart brengen van kenmerken en motieven van de mensen die uit Den Haag trekken en zich elders vestigen.
  • Het optimaliseren van de monitoring van kinderen/jongeren met een hoog risico op voortijdig schoolverlaten.
  • Het scherper in beeld brengen van mogelijke bedreigingen voor Den Haag, zowel in het fysiek als het cyberdomein en maatregelen die een positief effect op de weerbaarheid van de stad hebben. 

Maatwerk