Foto Vredespaleis Den Haag

CBS Urban Data Center/Den Haag

Sinds 2017 werken de gemeente Den Haag en het CBS samen in het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het doel is nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag, om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft. Er zijn intussen diverse onderzoeken uitgevoerd die een goede bijdrage leveren aan goede, gedetailleerde informatie op basis van data. Hieronder staat een overzicht van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van armoede of veranderingen in de zorg.

Onderzoeksprojecten

Ook dit jaar gaan de gemeente Den Haag en het CBS met verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag:

 • Monitor ontwikkelen van de Staat van het Haagse Onderwijs (denk aan overgang onderwijs-arbeidsmarkt, achterstandsleerlingen, lerarentekort);
 • Onderzoek naar de sociale netwerken van bewoners in Den Haag Zuidwest;
 • Daytime Population (anonieme, samengevoegde mobiele telefoonnetwerk informatie over hoeveel mensen zich op een bepaald moment op een locatie bevinden);
 • Daarnaast verkennen we hoe we samen met de provincie Zuid-Holland kunnen samenwerken in een regionaal datacenter en versterken we de regionale samenwerking door een actieve partner te zijn binnen Innovatief Haaglanden.

Op 26 september 2019 werd het tweejarig bestaan van het CBS UDC/Den Haag gevierd met een uitgebreid programma waaronder een paneldiscussie met politiek, bedrijfsleven en wetenschap over ethiek, artificial intelligence en beleidsonderzoek.

Maatwerk

Filter op jaar:
 1. Energiematrix Den Haag, 2018
 2. Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2019
 3. Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag
 4. Instroom Wet langdurige zorg Den Haag
 5. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2017 en 2018*
 6. Ervaren gezondheid en moeite met rondkomen, Den Haag
 7. Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Den Haag, 2017-2019
 8. Omzetontwikkeling Den Haag, 2016-2019
 9. Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest
 10. Economische groei in Den Haag, 2016 - 2019
 11. Omzetontwikkeling Weimarstraat en Beeklaan, 2016-2019
 12. Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018
 13. Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017
 14. Jongeren met jeugdzorg, regio Haaglanden
 15. Sterfte naar migratieachtergrond Den Haag, 1998-2018
 16. Dashboards Stromen in en uit de bijstand in Den Haag
 17. Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017
 18. WMO voorspelmodel
 19. Briefmodel schoolverlaters Den Haag