Foto Vredespaleis Den Haag

CBS Urban Data Center/Den Haag

Sinds 2017 werken de gemeente Den Haag en het CBS samen in het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het Urban Data Center heeft de volgende doelen:

 • Nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag, om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft.
 • Het bevorderen van het datagedreven werken binnen de Gemeente Den Haag.

Er zijn intussen diverse onderzoeken uitgevoerd die een bijdrage leveren aan goede, gedetailleerde informatie op basis van data. Hieronder staat een overzicht van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van armoede of veranderingen in de zorg.

Onderzoeksprojecten

Ook in 2021 gaan de gemeente Den Haag en het CBS met verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag:

 • Monitor ontwikkelen van de Staat van het Haagse Onderwijs (denk aan overgang onderwijs-arbeidsmarkt, achterstandsleerlingen, lerarentekort);
 • Verbijzonderen van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019 naar stadsdeel Zuidwest;
 • Onderzoek naar jongeren in regio Haaglanden die in 2012 en 2015 gebruik hebben gemaakt van Jeugdzorg. Zij worden vergeleken met een groep jongeren die aan dezelfde kenmerken voldoen en geen Jeugdzorg hebben gebruikt;
 • Op basis van de enquête ICT-gebruik van personen uit 2019 een gefundeerde schatting maken van internetactiviteiten per wijk en buurt in Den Haag.

Kennisdeling en datavakmanschap

Om het datagedreven werken binnen Gemeente Den Haag te bevorderen, zet het Urban Data Center ook in op het delen van kennis en de ontwikkeling van datavakmanschap. In dat kader worden de volgende activiteiten ondernomen:

 • De mogelijkheden worden verkend voor het toepassen van technieken zoals privacy preserving data sharing;
 • Een leergang van webinars over inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het doen van onderzoek.

Overige activiteiten

Het UDC ondersteunt en organiseert ook:

 • Verkenningen naar de volgende thema’s:
  o Toepassing voor Den Haag van de Regionale monitor brede welvaart;
  o Leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau;
  o Energietransitie;
  o Armoedemonitor 2019 (zie ook de Armoedemonitor 2018);
  o Beveiliging websites van Haagse bedrijven;
 • Remote access, waarbij onderzoekers van Den Haag onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunnen doen op basis van CBS Microdata

Onderzoeken

Maatwerk

Filter op jaar:
 1. Omzetontwikkeling detailhandel en horeca, Den Haag 2020
 2. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 3. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 4. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 5. Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018
 6. Verhuizingen op de kaart, 2017 t/m 2019
 7. Verdeelmodel BUIG-budget
 8. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest