Foto Vredespaleis Den Haag

CBS Urban Data Center/Den Haag

Sinds 2017 werken de gemeente Den Haag en het CBS samen in het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het Urban Data Center heeft de volgende doelen:

 • Nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag, om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft. Vraagarticulatie en het toevoegen van maatschappelijke waarde spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Het versterken van het datagedreven werken binnen de gemeente Den Haag.

Er zijn sinds de oprichting van het UDC tientallen onderzoeken uitgevoerd die een bijdrage leveren aan goede, gedetailleerde beleidsinformatie op basis van data. De onderzoeken beslaan een breed scala aan beleidsthema’s: van veranderingen in de zorg tot omzet van winkels in de binnenstad. Onderaan deze pagina is een overzicht te vinden van alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Bij deze activiteiten zoekt het UDC ook nadrukkelijk de samenwerking met regionale partners en andere UDC’s in Nederland.

Onderzoeksprojecten

Ook in 2023 gaan de gemeente Den Haag en het CBS met verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag, waaronder:

 • Evaluatie gebruik armoederegelingen
 • Omzetontwikkeling mkb-bedrijven in detailhandel en horeca
 • Woon-werkafstanden personeel Haagse scholen

Verder worden de mogelijkheden voor onderzoek verkend voor verschillende thema’s, waaronder energietransitie, armoede, levensloop van jongeren en toepassingen voor Den Haag van de Regionale Monitor Brede Welvaart. Daarnaast ondersteunt het Urban Data Center waar nodig ook onderzoekers van Den Haag die via de remote access omgeving van het CBS zelf onderzoek doen met CBS-microdata.

Kennisdeling en datavakmanschap

Om het datagedreven werken binnen Gemeente Den Haag te bevorderen, zet het Urban Data Center ook in op het delen van kennis en de ontwikkeling van datavakmanschap. In dat kader worden de volgende activiteiten ondernomen:

 • De mogelijkheden worden verkend voor het toepassen van innovatieve technieken en onderzoeksmethoden zoals sequentieanalyse;
 • Een leergang van webinars en trainingen over inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het doen van onderzoek en het toepassen van onderzoek op beleid. Op dit moment wordt in kaart gebracht wat de behoeften binnen de gemeente zijn op dit vlak.

Maatwerk

Filter op jaar:
 1. Dashboard Stromen in en uit de bijstand in Den Haag
 2. Dashboard verhuisbewegingen, 2017 t/m 2021
 3. Omzetontwikkeling van het MKB detailhandel en horeca in Den Haag, 2021
 4. Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag