Kempengemeenten luchtfoto kanaal Oirschot

CBS Rural Data Center/De Kempen

Op 12 december 2017 zorgden de vijf Brabantse plattelandsgemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden voor een primeur: zij startten een samenwerking met het CBS in het eerste Rural Data Center van Nederland. Het gaat hier vooral om samenwerking op diverse terreinen tussen de verschillende (kleine) gemeentes op het platteland.
Sinds 2003 wordt er in de Kempen op allerlei terreinen samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van vrije tijdseconomie en mobiliteit. Een Rural Data Center kan hier een belangrijke rol spelen om meer data gestuurd te gaan functioneren. Vaak spelen dezelfde thema’s in kleine gemeenten:

  • Samenwerken met de agrarische sector voor optimale bedrijfsvoering en beperking van overlast
  • Samenwerken met de grote stad in de omgeving
  • Zorgen voor een goede bereikbaarheid
  • Maatwerk voor de regio (bijvoorbeeld op het gebied van vervoer van speciale doelgroepen)

Onderzoeksprojecten

De Kempengemeenten maken intussen gebruik van de kennis op het gebied van datasets en mankracht en organisatie van het CBS in de volgende pilots:

Onderzoek Wonen

Alle CBS-data over wonen in de vijf Kempengemeenten geaggregeerd en samengevoegd met gemeentelijke informatie op het gebied van bewonersprofielen en zorginstelling.

Onderzoek jeugdhulp en criminaliteit

Mede op basis van dit onderzoek wordt er een nieuwe veiligheidsvisie geformuleerd.

Maatwerk

Filter op jaar:
  1. Kinderopvang(toeslag) de Kempen, 2019
  2. Sociaal Domein in Eersel, 2018-2020
  3. Armoedescan, 2016-2018