Bedrijfstakken

Werknemers zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Figuren 1 en 2 zijn gemaakt op basis van de brontabel Ziekteverzuimpercentage: bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte (80072NED). De reeks van de tabel Ziekteverzuimpercentage gaat terug tot 1996.