Online gegevensmisbruik baart kwart Nederlanders veel zorgen

Man werkt vanachter zijn laptop. Zijn gezicht is bedekt..
© Hollandse Hoogte / David Rozing
In 2022 gaf ruim 25 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan zich veel zorgen te maken over online misbruik van bankgegevens of van persoonsgegeven. 80 procent van de bevolking had een of meer beveiligingsmaatregelen getroffen om apparaten of accounts tegen misbruik te beveiligen. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Online Veiligheid en Criminaliteit 2022. Dit onderzoek is van augustus tot en met oktober 2022 gehouden onder ruim 32 duizend mensen van 15 jaar of ouder.

Naast de zorgen over misbruik van bank- of persoonsgegevens, zei 20 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder veel zorgen te hebben over het misbruik van accounts en over het hacken van apparaten of accounts. Over ransomware en computervirussen of -infecties maakte ongeveer 15 procent zich veel zorgen.

Bezorgdheid over internetveiligheid, 2022
OnderwerpVeel zorgen (%)Een beetje zorgen (%)Geen zorgen (%)
Misbruik van uw
bankgegevens
27,248,424,4
Misbruik van uw
persoonsgegevens
25,953,820,3
Misbruik van uw
accounts
20,752,526,8
Hacken van apparaat
of account
19,661,718,6
Ransomware15,853,530,7
Computervirus of
-infectie
14,263,222,6

Tweetrapsverificatie en gebruik lange wachtwoorden nog niet ingeburgerd

In 2022 zei 80 procent apparaten of accounts te vergrendelen door middel van een toegangscode, wachtwoord, vingerafdruk en/of face-id. Ruim 75 procent controleert bijlagen in e-mails vóór het openen ervan. Bijna 60 procent gaf aan updates van apparatuur of apps direct of zo snel mogelijk uit te voeren.

Het gebruik van tweetrapsverificatie en vooral het gebruik van wachtwoorden van minimaal zestien tekens zijn maatregelen die met respectievelijk 25 procent en bijna 15 procent het minst vaak werden genomen.

Beveiligingsmaatregelen apparaten en accounts, 2022
OnderwerpJa, voor alle apparaten of accounts / Ja, vaak (%)Ja, voor sommige apparaten of accounts / Ja, soms (%)Nee (%)Gebruikt geen internet (%)
Toegangscode/wachtwoord/
vingerafdruk/face-id gebruiken
79,516,62,91,0
Bijlage in e-mails
controleren vóór openen*
75,717,45,91,0
Updates uitvoeren58,430,510,11,0
Wachtwoorden
veilig bewaren
53,026,020,01,0
Links controleren
vóór openen*
47,236,515,31,0
Antivirus of virus-
scanner gebruiken
46,038,514,41,0
Back-ups maken op een
andere computer*
43,241,214,7
Verschillende wacht-
woorden voor accounts
38,155,15,81,0
Tweestapsverificatie
gebruiken
24,647,227,21,0
Wachtwoorden van
minimaal 16 tekens
gebruiken
14,341,443,31,0
* Op deze beveiligingsmaatregel zijn de antwoordcategorieën 'Ja, vaak' en 'Ja, soms' van toepassing in plaats van 'Ja, voor alle apparaten of accounts' en 'Ja, voor sommige apparaten of accounts'.

Helft acht kans aanwezig om gehackt te worden

Van de Nederlanders achtte 50 procent de kans aanwezig - dat wil zeggen ‘(heel) groot’ of ‘niet groot, niet klein’ - om zelf slachtoffer te worden van een hack van een apparaat of account. Verder zag 42 procent een risico om met aan- of verkoopfraude te maken te krijgen.

Als het gaat om online bedreiging en intimidatie en voorvallen die daarmee te maken hebben zoals stalking, pesten of shamesexting schatten Nederlanders de kans om zelf hiervan slachtoffer te worden gemiddeld lager in. Vooral jongeren worden relatief vaak met online bedreiging en intimidatie geconfronteerd.

Inschatting kans op slachtofferschap online criminaliteit, 2022
Onderwerp(Heel) groot (% )Niet groot, niet klein (% )(Heel) klein (% )Weet niet (% )Geen internet (% )
Hacken apparaat
of account
9,040,741,67,81,0
Aankoop- of
verkoopfraude
5,936,249,87,11,0
Fraude betalingsverkeer5,925,361,86,01,0
Identiteitsfraude5,729,954,78,71,0
Phishing5,118,471,24,31,0
Online stalken4,014,574,85,61,0
Online bedreiging of
intimidatie
3,110,180,75,11,0
Online pesten3,011,878,45,81,0
Online discriminatie2,59,681,55,41,0
Shamesexting1,95,986,94,31,0

Helft voelt zich veilig als ze internet gebruiken

In 2022 zei 51 procent zich veilig of heel veilig te voelen als ze internet gebruiken. Het grootste deel (44 procent) van de anderen voelde zich veilig noch onveilig.

Ondanks dat een kwart van de Nederlanders zich veel zorgen maakt over online misbruik van persoonlijke gegevens en de helft de kans aanwezig acht om gehackt te worden, voelde slechts 4 procent zich onveilig of heel onveilig als ze online zijn.