Bruto-opbrengst

Tot de bruto-opbrengst behoort alles wat geoogst is of (vermoedelijk) geoogst gaat worden. Tot de bruto-opbrengst behoort ook dat deel van de productie dat om bijzondere redenen niet geschikt is voor zijn oorspronkelijke bestemming.

Dit geldt alleen als het nog wel voor andere normale bedrijfsdoeleinden kan worden aangewend (bijvoorbeeld aardappelen die alleen nog voor veevoer te gebruiken zijn).